1

Welke energiebedrijven zijn duurzaam, en wie zijn de grootste vervuilers?

Het nieuwste onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers is op 23 oktober 2017 gepubliceerd. Hieruit resulteert deze ranking:

duurzaamheid-stroomleveranciers-2017.jpg

De stroomleveranciers zijn door WISE, Natuur&Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen:

  • (des)investeringen in stroomopwekking
  • eigen productie van stroom
  • de inkoop van stroom
  • de levering van stroom